Shri Ram Quotes In Hindi

shri ram quotes picture

Parakrami Wah Hai Jo Nirbhay Aur Pavitra Hai
Aur Jo Apne Sankalp Se Digta Nahi Hai.